Čtenářský systém - První kroky ke čtení

Jedná se o čtenářský systém, jednotlivé edice tohoto systému jsou určení čtenářům vždy s určitými čtenářskými dovednostmi a schopnostmi. Tak jak se dítě postupně učí číst, roste výše a výše ve čtenářském systému, až se ocitne na samotném vrcholu a stává se skutečným čtenářem.

Svět ukrytý v abecedě

Předškoláci, 1. třída

Knihy této edice napomáhají dětem vytvořit si vztah ke knížce. Formou doplňování slov za obrázky naplňují touhu dítěte, které ještě samo není čtenářem, podílet se na čtení. Přirozenou cestou je dítě vtaženo do děje, procvičí si orientaci v textu a dokáže příběh snadno reprodukovat.Otvírá se mu nový, dosud nepoznaný svět – Svět ukrytý v abecedě. Obrázkové čtení ocení i začínající čtenáři, kterým jednoduchý a poutavý příběh, velká písmena a množství obrázků usnadní jejich první čtenářské pokusy.

Zkusíme číst spolu

1. třída

Knihy této edice jsou učeny pro společné čtení rodiče a dítěte. Jsou výborným pomocníkem při prvních čtenářských pokusech dítěte. Zajímavostí knih této edice je, že text knihy je psán dvěmi velikostmi písmen. Velký text je určen pro malého čtenáře a malý text čte rodič. Vtipný a napínavý příběh doplněný milými ilustracemi je přizpůsoben začínajícímu čtenáři. 

Zkusím číst sám

1. třída

Knihy této edice jsou přizpůsobeny prvním samostatným krůčkům začínajících čtenářů. Jsou vynikajícím doplňkem ke slabikářům a čítankám žáků prvních tříd. Jednoduché a vtipné příběhy doplněné velkým množstvím plně návodných ilustracemi napomáhají dítěti udržet pozornost a předvídat následující text. Dítě se tak přirozenou cestou učí číst s porozuměním.

Šikovný čtenář

2. třída

Délka jednotlivých příběhů a skladba textů, tak i velikostí písma jsou přizpůsobeny lehce pokročilým čtenářům. Jsou vhodným doplňkem k čítankám pro žáky druhých tříd. Poutavé a vtipné příběhy podněcují čtenářovu pozornost a rozvíjejí schopnost čtení s porozuměním. Samozřejmostí je i stále velké množství ilustrací.

První čtení pro zábavu

3. a 4. třída

Jedná se o edici určenou dětem ve věkové kategorii 8 až 10 let. Knihy jsou přizpůsobené začínajícím čtenářům hned v několika ohledech: velikostí písma, délkou jednotlivých příběhů, výběrem témat včetně náročnosti jejich zpracování a v neposlední řadě charakterem ilustrací. Kniha je zdroj zábavy. Což je mottem této edice.

První čtení s poučením

3. a 4. třída

Edice určená dětem ve věkové kategorii 8 až 10 let. Knihy jsou stejně jako v předešlé edici přizpůsobené začínajícím čtenářům: velikostí písma, délkou jednotlivých příběhu, volbou témat a v neposlední řadě charakterem ilustrací. Zajímavostí je, že každý příběh knihy je zakončen informativní dvoustránka s encyklopedickými informacemi vztaženými k právě přečtenímu příběhu. Srozumitelnou a čtivou formou se tak děti seznámí se zajímavostmi spojenými s tematem knihy.