Knížky o Květušce a tesaříkovi vypráví o holčičce, která se přehnaně bojí hmyzu. Jednoho dne se Květuška vyleká černo-žlutého brouka natolik, že před ním začne utíkat. V lese pak náhle zakopne o kouzelný pařez. Usne a po probuzení zjistí, že se zmenšila a její velikost odpovídá velikosti obávaných broučků, můr a motýlů. V hmyzí říši prožije mnohá dobrodružství a získá nové přátele.

Beseda spisovatelky Jitky Vítové trvá asi 45 minut.

Paní spisovatelka v nich nabízí tento program:

1. Vyprávění o knížce

2. Autorské čtení ukázek z knížky

3. Informace a zajímavosti z říše hmyzu

4. Práce ve skupinkách s knížkou - děti hledají rozdíly mezi původními černobílými obrázky a těmi, které jsou nakonec použity v knížce

5. Čtenářské úkoly a odměna pro každého

6. Poodhalení tajemství profese spisovatele  - jak vzniká kniha a jak se ke psaní paní Jitka Vítová dostala

7. Prostor pro dotazy dětí

8. Možnost zakoupení knihy na místě s podpisem autorky (pozn.: cena knih paní spisovatelky za zvýhodněnou cenu)

Beseda je vhodná pro 1. až 4. třídu. Je možnost uskutečnit až tři besedy za sebou.

Cena akce je 35,- Kč na žáka. Doklad bude vypsán na místě.

Nechybí ani autorské čtení z knihy O Květušce a tesaříkovi. Paní spisovatelka přečte první kapitolu o tom jak se Květuška zmenšila a druhou čtenou ukázkou je kapitola O střevlíkovi. Napínavá kapitola, kdy se Květuška a její kamarádi dostanou do nebezpečí.

Na začátku besedy se děti seznámí s hlavními hrdiny knížek o Květušce. Paní spisovatelka rovněž přiblíží jaké mají vlastnosti.

Děti se dozví spoustu informací o hmyzu. Třeba i to jak hmyz poznat. Pavouk slíďák, kamarád Květušky, totiž mezi hmyz nepatří.

Děti se během besedy dozví jak kniha O Květušce a tesaříkovi vznikala. Jak paní spisovatelka spolupracovala s paní ilustrátorkou. Děti si vybírají jaká z paní ilustrátorkou nabízených Květušek se jim líbí, jaká maminka, tatínek. Porovnávají rozdíl mezi ilustracemi v knize uveřejněnými a těmi, které se do knihy nedostaly.