Květuška se vrací

Terezo, jak postupujete při vytváření ilustrací?

Nejdříve si několikrát přečtu text knížky a během čtení si dělám drobné skici a poznámky. Promýšlím, jak přesně by měla ilustrace vypadat a co by se na obrázku mělo dít. Poté sbírám materiály - obrázky hmyzu, rostlin, dětí a všeho, co k ilustraci potřebuji. Ty nejčastěji najdu v knihách, na internetu nebo si někdy pořizuji i vlastní fotografie (např. rostlin). Díky těmto materiálům získám přesnou představu, jak věci reálně vypadají a poté je stylizuji do vlastní podoby tak, aby byla vhodná pro věk a vnímání čtenáře. 
Pak již následuje samotná tvorba konkrétní ilustrace - motiv si předkreslím tužkou a poté maluji akvarelem a pastelkami. Práce na jedné ilustraci trvá podle náročnosti cca 2 - 5 hodin. Hotové ilustrace naskenuji a mohu je dále upravovat v PC, pokud je to třeba. 

Zatímco kamarádi Květušky mají problémy s žížalou ... Květuška ...