Porozumění textu a jeho plné pochopení je ta nejdůležitější dovednost, kterou by si žáci měli osvojit. Ať se ve svém budoucím životě dostanou kamkoliv, vždy budou potřebovat jak při práci, studiu i ve volném čase správně dekódovat text. Není důležité jak rychle čtou, ale jak kvalitně, tj. zda čtený text pochopí.

Čtenářské dílny jsou velmi zajímavým a záslužným prostředkem jak systematicky pracovat na postupném chápaní čteného textu a souvisejících dovednostech. 

Realizujeme proto na školách čtenářské dílny, které jsme rozdělili do dvou skupin:

1) řízené čtenářské dílny

2) neřízené čtenářské dílny

Pro skupiny dětí, které si čtenářství doposud neosvojily či nemají se čtenářskými dílnami zkušenosti, doporučujeme začít s řízenými čtenářskými dílnami. V rámci těchto dílen pracují všechny děti se stejnou knihou. Výspupy z této dílny jsou buď individuální nebo skupinové.

U neřízených čtenářských dílen pracují děti s knihami, které si přinesou. Tento způsob práce přináší ovoce u skupin dětí, které jsou na čtení přivyklé a dokáží s textem samostatně pracovat. Jedná se již o pokročilejší způsob práce s knihou.

Učitelé si chválí možnost pozorovat své žáky při práci jako nezúčastněná strana. Mnohdy jsou překvapeni jak děti reagují na podněty ze strany lektora. Odhalí jak nešvary, kterých si doposud nevšimli, tak jsou naopak překvapeni znalostmi žáků, u kterých by to nečekali. 

Prakticky vždy se setkáváme se spokojeným konstatováním, že čtenářské dílny v naši produkci byly pro učitele inspirací. Chválí si oživení vyučování. 

Učitelé rádi využijí i drobné neformální konzultace s lektorem. Vzhledem k tomu, že naši lektoři jezdí na školy po celé ČR, učitelé rovněž oceňují možnost porovnání své třídy s ostatními. 

Pracovali jsme s knihou Život u rybníka české spisovatelky Jitky Vítové. Po úvodním popovídání o čtenářských dílnách a výstupech, které budeme zpracovávat se děti pustily do čtení. Četly soustředěně 15 minut první kapitolu knihy. Nevyrušovaly, četly po celou dobu. Rychlejší čtenáři si pak pročítali informativní dvojstrany, které jsou v knize za každou kapitolou a ostatní mohli v klidu číst.  

Po čtení se děti rozdělily do tří skupin. Každá skupina obdržela předtištěný list papíru formátu A3 a začala pracovat. Knihy měly děti po celou dobu k dispozici, aby si mohly případně přečíst to co zapomněly či nedočetly. I přesto se všechny úkoly snažily řešit z paměti a zpětné nahlížení do knihy využily jen výjimečně. Skupinky zpracovávaly mapu příběhu, vrbu plnou otázek a charakteristiky hmyzích hrdinů. Své práce pak prezentovaly před ostatními. Nejvíce dětem dělalo problém pojmenování vlastností hrdinů a odůvodnění. 

Mapa příběhu šla chlapeckému týmu jako po másle.

Dívčí tým se zhostil vrby plných otázek. Své spolužáky pak děvčata zkoušela, zda znají správné odpovědi.

Hmyzí hrdinové se nakonec své charakteristiky dočkali. :-)

Malý pohled na neřízené čtenářské dílny. Žáci si vyprávějí s lektorkou o tom, které knihy rádi čtou.

Děti si vybraly knihu. Začetly se. 

Vybraly si jednu z postav a malují, co by asi tak tato postava mohla mít ukryto ve své skříni.

Poplatek je 45 Kč za žáka.

V jednom dni maximálně čtyři dílny.

Jedna dílna 45 minut.

Jedna dílna je určena pro jednu třídu.