Jako nakladatelství věnující se dětské literatuře se zabýváme nejenom vydáváním knih, ale také hledáme různé způsoby jak děti podpořit a pomoci jim se čtením, motivovat a rozvíjet u nich tuto dovednost. Jednou z těchto aktivit jsou motivační hry, jejichž hlavním cílem je děti nenásilnou a hravou formou přivést ke čtení, ukázat jim, že to není nic těžkého a hlavně, že to zvládnou. Pozitivní podporou v nich vzbudit zájem.
 

Pro každou věkovou kategorii od 1. do 6. třídy máme připravený příslušný program motivivační hry. Každá hra se vždy skládá ze dvou částí. V první části s dětmi procvičujeme například orientaci v knize, různé čtenářské strategie a vysvětlíme pravidla následující hry. Druhá část je pak věnovaná vlastní hře, při které se děti rozdělí do tří skupin. Při hře pak pracují s knihami. O tom, že se nám daří zamaskovat čtení a používání čtenářských strategii hrou, hovoří za všechny jeden výrok žáka třetí třídy. "Moc se mi hra líbila, čeština a nemuseli jsme číst." Dítě si ani nevšimlo, že dobrých 20 minut četlo a vyhledávalo pro svůj tým informace z knih. 

Jedna motivační hra je určena pro jednu třídu, tj. max 30 dětí. Větší množství dětí není vhodné, neboť by se všechny děti nevystřídaly a nudily by se. 

Jedna motivační hra trvá přibližně 60 min. Je třeba poznamenat, že se jedná o hru, což přináší časovou variabilitu, někdy mají hráči smůlu a postupují pomaleji, někdy rychleji. Program s názvem "Středověk - postav si své království" je rozsáhlejší a vyžaduje tedy čas dvou vyučovacích hodin.

Během jednoho dne jsme schopni zrealizovat tři motivační hry po sobě, přičemž každá motivační hra může mít jiný program.

Poplatek za motivační hry je 45 Kč za dítě od roku 2018. (Poplatek platný na rok 2017 je 35 Kč za dítě.) 

V případě zájmu si mohou děti zakoupit knihy, se kterými pracovaly a zaujaly je, za zvýhodněnou cenu. 

Motivační hry jsou v druhé své části vždy skupinovou prací. Po zkušenostech získaných při realizaci motivačních her, jsme na úvod zařadili seznámení s pravidly, keré by děti měly dodržovat, abychom si hru všichni pěkně užili.

1. Když někdo mluví, mlčím a naslouchám.

2. Pokud chci něco říci, hlásím se a čekám na vyvolání.

3. Neposmívám se nikomu za jeho názor.

4. Při práci ve skupině se nehádáme, domlouváme se tiše.

5. Pracují všichni ve skupině, vzájemně si pomáháme.

Často bývá ve třídách oříšek stanovit si kapitána skupiny. Při motivačních hrách se děti pro druhou část vždy rozdělí do tří skupin. (Rozdělení děti do skupin ponecháváme na paní učitelce či panu učiteli tak, aby skupiny byly co se týče dovedností vyrovnané.) Každá skupina si má zvolit svého kapitána. Upřednostňujeme, aby si děti sami vybraly svého kapitána, před direktivním rozhodnutím. Děti by se měly umět ve skupince domluvit, což vyžaduje i další práce při vlastní hře. Kapitán plní funkci vedoucího skupiny a řeší rozdělení prací ve skupině.

Za osm let pořádání motivačních her jsme jich zrealizovali stovky. Za všechny navštívené základní školy jmenujme:

Základní škola Libčice nad Vltavou, Základní a mateřská škola Bílý Újezd, Základní škola Chrast u Chrudimi, Základní škola Trója, Praha, Základní škola Malečí, Nové Město nad Metují, Základní škola Provodov Šonov, Základní škola Všestary, Základní škola Odolená Voda, Základní škola Horní Kostelec, Základní škola Zruč Senec, Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Základní škola Městečko Trnávka, Základní škola Kostelec nad Černými lesy, 5. Základní škola Mladá Boleslav, Základní škola Svatopluka Čecha v Chocni, Základní škola Bolehošť, Základní škola Jankov, Základní škola Bakov nad Jizerou, Základní škola Heřmanův Městec, Základní škola Kosmonosy