V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti připravujeme pracovní listy k převážné většině našich knih. Pracovní listy se u mladších čtenářů zaměřují na procvičení analýzy a syntézy. Vyhledávání klíčových slov ve čteném textu. Návodné otázky pak mají pomoci čtenářům identifikovat hlavní myšlenku příběhu. Vždy rovněž myslíme na rozvoj vizuálních představ. Velice dobře se osvědčuje i před vlastním čtením příběhu s žáky nejprve procvičit čtení složitějších slov v příběhu a vysvětlit si význam daných slov. Proto k pracovním listům vždy připravujeme i výběr složitějších slov, která jsou připravena tak, aby si je mohli učitelé pouze vytisknout, vystřihnout a rovnou použít. Pracovní listy jsou připravené ke každé kapitole v knize a skládají se ze tří stran A4. Současně pro učitele je připraven pracovní lit s vyplněnými správnými odpověďmi. Dále pak přikládáme pro učitele informace jaké další návodné otázky položit či se pokusit s dětmi o diskusi nad právě přečteným příběhem. U některých témat připojujeme rovněž rozšiřující informace k danému tématu.

Starší žáci prvního stupně pak mají připravené pracovní listy tak, aby si před vlastním čtením kapitoly vždy procvičili orientaci v knize, práci se slovníčkem a vyhledávali informace v odborném textu. Po přečtení kapitoly pak pokládáme otázky k procvičení shrnování a syntézy textu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní listy poskytujeme školám zdarma!

Při nákupu knih pro celou třídu nabízíme výhodnou cenu vybraných knih
a pracovní listy ke každému příběhu či kapitole zdarma. 

----------------------------------------------------------------------

Knihy, ke kterým Vám můžeme nabídnout pracovní listy: