Ukázka z knihy Život u rybníka

Pět kapitol příběhu hmyzích kamarádů, kteří se seznámili ještě jako larvy v rybníku.

Za každou kapitolou naleznete informativní dvoustrany, plné zajímavostí o hmyzu.

Metodická příručka s pracovními listy ke knize Věštkyně Stella Bella a ukradená opička je příkladem, jak na krátkých příbězích, vhodných pro děti od 3. do 5. třídy, procvičovat práci s textem a jeho porozumění. K tomuto účelu slouží několik grafických organizérů, které jsou pro děti názorné a pomáhají jim text pochopit a uvědomit si vztahy, které text popisuje (jako například: příčinu a následek, shody a rozdíly atd.). Kromě vlastních organizérů pak pomáhají dětem pracovní listy k rozvoji slovní zásoby a její aplikaci. Jednak tím, že se v rámci pracovních listů ptáme na význam slov a také tím, že krátký příběh požadujeme převyprávět podle daného klíče. Vše je jasně a stručně vysvětleno v metodické příručce.

Takto dlouhý text přečte většina třídy za relativně krátkou dobu. Předpřipravenou mapu příběhu na pracovním listu vyplní rovněž rychle. Celá aktivita pak může trvat i 10 minut, přičemž ti rychlejší mohou luštit a hledat řešení v obrázku. Kniha obsahuje 40 příběhů. Tuto aktivitu je tedy možné zařazovat například ke konci hodiny.