Publikace se skládá ze dvou částí:

1. Metodická příručka, která popisuje metody práce s textem (mapa příběhu, příčina a následek, nalezení shody a rozdílu, nalezení analogií). Součástí jsou rovněž pracovní listy na procvičení popisovaných aktivit.
2. Kopírovatelné pracovní listy, kterých je v publikaci 67. Všechny patří ke knize krátkých kriminálních příběhů Věštkyně Strella Bella a ukradená opička.
 

Cena publikace je 250 Kč.

Cena publikace (250 Kč) společně s knihou Věštkyně Stella Bella (98 Kč) je 348 Kč.

Metodická příručka s pracovními listy ke knize Věštkyně Stella Bella a ukradená opička je příkladem, jak na krátkých příbězích, vhodných pro děti od 3. do 5. třídy, procvičovat práci s textem a jeho porozumění. K tomuto účelu slouží několik grafických organizérů, které jsou pro děti názorné a pomáhají jim text pochopit a uvědomit si vztahy, které text popisuje (jako například: příčinu a následek, shody a rozdíly atd.). Kromě vlastních organizérů pak pomáhají dětem pracovní listy k rozvoji slovní zásoby a její aplikaci. Jednak tím, že se v rámci pracovních listů ptáme na význam slov a také tím, že krátký příběh požadujeme převyprávět podle daného klíče. Vše je jasně a stručně vysvětleno v metodické příručce.

Takto dlouhý text přečte většina třídy za relativně krátkou dobu. Předpřipravenou mapu příběhu na pracovním listu vyplní rovněž rychle. Celá aktivita pak může trvat i 10 minut, přičemž ti rychlejší mohou luštit a hledat řešení v obrázku. Kniha obsahuje 40 příběhů. Tuto aktivitu je tedy možné zařazovat například ke konci hodiny.