top of page

Pedagogický materiál

Metodické příručky a pracovní listy

Metodické příručky obsahují volně kopírovatelné pracovní listy pro žáky vaší třídy. Metodická příručka uvádí stručnou formou způsob práce s pracovními listy a nabízí další možnosti jak postupy dále použít.

Práce s knihou Věštkyně Stella Bella je zaměřena především na grafické organizéry textu, které děti nutí k porozumění textu a nalezení logických vazeb v příběhu. Pomáhá dětem uvědomit si podstatu příběhu a oddělit pro shrnutí příběhu podstatné a nepodstatné informace. Práce s uvedenými pracovními listy je vhodná od třetí třídy. Je třeba počítat s tím, že se děti nejprve musí seznámit se způsobem práce s grafickými organizéry, nelze je nechat vyplnit pracovní listy bez předchozího vysvětlení základních prvků.

Metodická příručka a pracovní listy ke knize Útok na Pompeje obsahuje kromě principů práce, kopírovatelných pracovních listů i správná řešení všech pracovních listů, které nevyjadřují názor čtenáře. Upozorňujeme, že veškeré názory by měly děti dokázat logicky odůvodnit.

Metodická příručka a pracovní listy ke knize Věštkyně Stella Bella
Věštkyně Stella Bella a ukradená opička
Metodická příručka a pracovní listy ke knize Útok na Pompeje
Útok na Pompeje
bottom of page