top of page

Bludiště - poznej svět pod kartami

Motivační hra pro 4. až 5.třídu ZŠ

Motivační hra trvá přibližně 60 minut.

Kromě rozvoje čtenářské gramotnosti si děti procvičí rozpoznávání základních druhů dřevin. Vyhledáváním informací o těchto dřevinách rozšíří i své znalosti.

 

Tato komplexní hra je vytvořena tak, aby ji bylo možné s dětmi hrát opakovaně a vždy žáky bavila. Při hře si děti procvičí nejenom čtenářskou gramotnost díky řešení úkolů, ale mnoho dalších dovedností. Použitím různých pravidel v pohybu v bludišti si mohou žáci utužit znalosti ohledně rovnoběžek a poledníků, pochopit pojem souřadnic či časových pásem.

Žáci se rozdělí do tří skupin a vydají se do bludiště. Každá skupina má svého mamuta, kterým posouvá v bludišti a hledá kartičky, jež reprezentují vždy nějaký druh stromu. Úkolem je poznat strom, který je na kartičce reprezentován buď listem (jehlicemi), plodem nebo celým habitem. Následně pak žáci vyhledávají odborné informace o dřevinách.

bottom of page