Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.thovtknihy.net
V platném znění od 10.4.2018

Uvedené obchodní podmínky ( dále jen "OP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu (dále jen "IO") provozovatele na internetové adrese www.thovtknihy.net. Kupujícím se rozumí návštěvník internetového obchodu provozovatele, který odešle řádnou objednávku.

Provozovatelem (také "prodávajícím") internetového obchodu je společnost Nakladatelství Thovt s.r.o., se sídlem 

na adrese Hackerova 792/3, PSČ 181 00 Praha 8. Společnost je zapsaná v OR Měst. Soud v Praze, odd.C, vl. 108238.

IČO: 27259111, DIČ: CZ27259111

OP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupní smlouva

IO obsahuje informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách IO. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Na webových stránkách IO jsou uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v rámci České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách IO. Objednávkový formulář obsahuje: 

  • identifikační údaje kupujícího včetně adresy dodání zboží

  • název objednávaného zboží 

  • způsob úhrady kupní ceny zboží

  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

 
Před konečným odesláním objednávky zboží prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Takto zaslané údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Odesláním objednávky a jejím akceptováním prostřednictvím elektronické pošty ze strany prodávajícího vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Nakladatelství Thovt

Nakupování e-shopu

Doprava a platba >

Rychlé odkazy
Další informace

Nejčastější dotazy >

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 Nakladatelství Thovt s.r.o.