Čtenářská dílna

Jaké dílny nabízíme?

Řízené čtenářské dílny - Celá třída pracuje s jedním titulem. Každé dítě obdrží k práci jednu knihu a dle pokynů lektora s knihou pracuje.

Tento typ čtenářských dílen je vhodný pro třídy, které se čtenářskými dílnami začínají, nebo pro třídy čtenářsky méně aktivní.

Neřízené čtenářské dílny - Žáci si přinesou vlastní knihy, které je zaujaly, případně je mají rozečtené.

Každý si přinese jednu knihu. Děti pracují dle pokynů lektora.

Tento typ čtenářské dílny je vhodný pro třídní kolektivy, které již mají zkušenosti s čtenářskou dílnou a aktivně při nich pracují.