top of page

Čtenářská dílna

Jaké dílny nabízíme?

Pro celou třídu máme připravené knihy, s kterými během čtenářské dílny žáci pracují. Během dílny děti vyplňují pracovní listy, a to buď každé dítě svůj, nebo pracují ve skupinách. Na závěr svoji práci představí svým spolužákům.

To však není vše, každá čtenářská dílna přináší vždy něco navíc.

Ctenarka_dilna.png
bottom of page