top of page

Život u rybníka

Řízená čtenářská dílna pro 3. a 4. třídu ZŠ

20161031_091413 - cc.jpg
20161031_105622 - cc.jpg
20161031_091822 - cc.jpg
20161031_102235 - cc.jpg

Čtenářská dílna začíná opět indíciemi, které lektorka předkládá žákům, aby se pokusili uhodnout, jakého tématu se bude kniha týkat.

Žáci si přečtou první kapitolu knihy. Vyhrazený čas na čtení je přibližně 15 minut s ohledem na potřeby žáků. 

Následuje skupinová práce na pracovních listech formátu A3. 

Jednotlivé skupiny pak svoji práci prezentují před spolužáky. 

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

bottom of page