Proč Thovt?

Nakladatelství Thovt se věnuje nejenom vydávání knih pro děti, ale také rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti.

Čtenářské dovednosti chápeme jako prostředek k rozvoji osobnosti dítěte, k jeho dalšímu vzdělávání a úspěšného zapojení do společnosti. 

Není důležité číst rychle, ale číst s porozuměním a dokázat tak rozkódovat informace v textu ukryté. Pochopit text a přenést zkušenosti nabyté četbou do vlastního života. Dokázat obsah čteného textu podrobit vlastnímu kritickému pohledu a konfrontovat ho se svými vlastními zkušenostmi, zážitky. Právě schopnost vytvořit si svůj vlastní názor se bez čtení a konfrontací s nabytými zkušenostmi neobejde.

Ve Starém Egyptě byl Thovt velmi uctívaným bohem. Hrál hlavní úlohu v mýtech o stvoření světa. Byl symbolem všeho vědění, bohem moudrosti a vzdělanosti. Je považován za vynálezce písma, čísel, ale i her pro procvičení mysli a obveselení ducha. 

Staří Egypťané často používali jméno Thovta při vytváření jmen svých dětí, neboť si přáli, aby jejich ratolesti měly stejné vlastnosti a dovednosti jako jimi uctívaný bůh.

 

Se stejným záměrem jsme i my vložili jméno Thovt do názvu nakladatelství s přáním, aby se jeho vynalézavý duch stal naším průvodcem.

Nakladatelství Thovt

Nakupování e-shopu
Rychlé odkazy
Další informace

Nejčastější dotazy >

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon

© 2018 - 2021 Nakladatelství Thovt s.r.o.