top of page

Motivační hry

Proč motivační hry?

Hry jsou zaměřené na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti, ale také na další dovednosti a schopnosti. Pro první a druhou třídu jsou připravené hry na orientaci v knize, sluchovou analýzu a syntézu. Pro děti od třetí třídy jsou připraveny hry postupně náročnější jak z pohledu čtenářské gramotnosti, tak z pohledu nalezení různých pracovních postupů, hledání způsobů řešení. Současně však opět nezapomínáme na čtenářskou gramotnost a také rozvoj organizace práce jak jedince, tak i ve skupině. Hry rozvíjejí u dětí rovněž kreativní a logické myšlení, komunikační dovednosti.

Hry obsahují prvky aktivního učení a to vše zábavnou formou, která se snaží děti vtáhnout do víru dění, utužit jejich vytrvalost a soustředěnost.

Motivační hry jsou způsobem jak oživit běžnou výuku.

bottom of page