top of page

na stopě pravěkým záhadám

Motivační hra pro 3. až 6.třídu ZŠ

Motivační hra trvá přibližně 60 minut.

Na děti čeká bludiště se skrytými úkoly. Která skupinka úkolů odhalí nejvíc a hlavně na ně správně odpoví, vyhrává.

Hra se skládá ze dvou části. V první části si společně popovídáme o pravěku. Jaké je to období? Jak se v pravěku žilo? Jsou li děti jako kolektiv zvídaví, popovídáme si i o vzniku života na naší planetě až do pravěku. Zároveň si děti procvičí práci s knihou, především orientaci, vyhledávání informací z textu, ale i obrázků. 

V druhé části hry se již tři skupinky dětí vydají do bludiště, po kterém se pohybují každá se svým mamutem. Odpovědi hledají v knihách "Mamut severní" a "Neandrtálec".

Důležitou součástí hry je dobrá organizace práce ve skupince.

bottom of page