na stopě pravěkým záhadám

Motivační hra pro 3. až 6.třídu ZŠ

Motivační hra trvá přibližně 60 minut.

Na děti čeká bludiště se skrytými úkoly. Která skupinka úkolů odhalí nejvíc a hlavně na ně správně odpoví, vyhrává.

Hra se skládá ze dvou části. V první části si společně popovídáme o pravěku. Jaké je to období? Jak se v pravěku žilo? Jsou li děti jako kolektiv zvídaví, popovídáme si i o vzniku života na naší planetě až do pravěku. Zároveň si děti procvičí práci s knihou, především orientaci, vyhledávání informací z textu, ale i obrázků. 

V druhé části hry se již tři skupinky dětí vydají do bludiště, po kterém se pohybují každá se svým mamutem. Odpovědi hledají v knihách "Mamut severní" a "Neandrtálec".

Důležitou součástí hry je dobrá organizace práce ve skupince.