top of page

Ukradené pouzdro na housle

Řízená čtenářská dílna pro 4. až 6. třídu ZŠ

Úvodem čtenářské dílny jsou žákům předkládány indície, které je postupně vedou k tomu, aby odvodili, s kterou slavnou osobností se v knize setkají.

Vzhledem k tomu, že se v první části knihy hovoří o skladbách starých mistrů jako je Mozart, Bach a Schubert a tehdejší moderní hudbě jako ragtime, jsou pro žáky před vlastním čtením připraveny hudební ukázky. 

Žáci si přečtou první kapitolu knihy, se kterou dále pracují a vyplní pracovní list. Závěrem svoji práci zájemci prezentují a ti co pracovní list nestačili vyřešit, mají možnost si chybějící údaje doplnit.

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

bottom of page