top of page

Pirátská nauka

Řízená čtenářská dílna pro 3. a 4. třídu ZŠ

Čtenářskou dílnu zahájíme hudební ukázkou. Uhodnou-li žáci, kde se s uvedenou melodií setkali, uhodnou i téma knihy, která na ně čeká.

Opět je vyhrazen čas (přibližně 15 minut) na čtení jednoho příběhu z knihy. Kniha obsahuje informační dvojstrany za každým příběhem s encyklopedickými informacemi, proto rychlejší čtenáři mohou ve čtení pokračovat a přečíst si příslušné stránky.

Pro děti je připraven pracovní list k vyplnění.

V některých případech, kdy žákům nedělá problém vyřešit předešlé úkoly, se zapojíme do zajímavé diskuse spojené s pobřežním pirátstvím a morální vinou či nevinou hlavní hrdinky příběhu.

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

bottom of page