top of page

Případ pro mistrova žáka

Řízená čtenářská dílna pro 4. až 6. třídu ZŠ

Co všechno nám prozradí obálka knihy? Tím je zahájena čtenářská dílna. Pro žáky je připraven pracovní list na který nejprve děti sesbírají informace o Leonardovi da Vinci z materiálů, které přiveze lektorka. 

Děti čtou první kapitolu z knihy a následně pracují s pracovním listem, který je koncipován na prověření porozumění textu žákem.

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

bottom of page