top of page

Věštkyně Stella Bella

Řízená čtenářská dílna pro 3. až 5. třídu ZŠ

Tato čtenářská dílna je zaměřena na grafické organizéry textu, které dětem pomohou ujasnit si děj příběhu a zároveň je navedou jak formulovat stručné shrnutí děje.

Nejprve dětem na příkladech lektorka vysvětli, jak pracovat s organizéry textu. Následuje vlastní práce dětí. Žáci si přečtou krátký příběh a vyplní pracovní list. Následně se pak žáci pokusí dle návodu formulovat stručné shrnutí textu vlastními slovy. Toto shrnutí prezentují před spolužáky.

Během 45 minut mohou žáci touto formou zpracovat tři příběhy.

Tato čtenářská dílna je ideální pro zahájení práce s grafickými organizéry.

V této souvislosti nabízíme zájemcům možnost zapůjčení příslušného počtu knih na dobu 8 týdnů za 1.500 Kč. V tomto případě obdrží pedagog Metodickou příručku včetně pracovních listů v digitální podobě zdarma. Vrácení knih pak probíhá na náklady nakladatelství.

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

Budete-li mít zájem o zapůjčení knih, prosíme o informaci předem.

bottom of page