top of page

Kamarádi z lesa

Řízená čtenářská dílna pro 2. třídu ZŠ

Na úvod čtenářské dílny si děti pohrají s písmenky.

Vysvětlíme si přísloví na obálkách knih.

Děti čtou jeden příběh z knihy (přibližně 15 minut).

Následuje vyplnění jednoduchého pracovního listu.

Pomocí obrázků z knih děti zodpoví otázky na děj příběhů.  

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

bottom of page