top of page

Jak medvěd bručimír všechno zapomněl

Řízená čtenářská dílna pro 4. až 6. třídu ZŠ

medvědakamaradi-maly.png
Čtenářská dílna

Čtenářská dílna

Přehrát video

Hlavním tématem čtenářské dílny jsou charakterové vlastnosti. Právě pojmenování charakterových vlastností a jejich projevy v chování lidí či postav v příběhu, jsou velkou bolestí našich dětí. 

Často se s pojmenováním vlastnosti setkávají dle jejich slov poprvé, nebo si vlastnost mylně vysvětlují.

Pro žáky jsou připravené pracovní listy do skupinek. Svoji práci pak děti prezentují před spolužáky. Rovněž děti připraví i tři scénky, kde danou vlastnost představují a úkolem přihlížejících spolužáků je tuto vlastnost uhodnout.

V rámci čtenářské dílny žáci přibližně 15 minut čtou příběh, s kterým následně pracují.

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

bottom of page