top of page

Útok na pompeje

Řízená čtenářská dílna pro 4. až 6. třídu ZŠ

Úvodem čtenářské dílny jsou žákům předkládány indície, které je postupně vedou k tomu, aby odvodili téma knihy.

Současně se žáci seznámí s několika skutečnostmi spojenými se sopečným výbuchem. Rovněž se dozví, jak před téměř 1940 lety výbuch Vesuvu popsal očitý svědek.

Děti si přečtou první kapitolu knihy a následně zpracují pracovní list. Některé žáky velmi překvapí jednoduchá slovní matematická úloha, která prověří nejenom matematické dovednosti, ale především porozumění textu a orientaci v knize.

V případě, že vás zaujala knihy a rádi byste ve čtení se svými žáky pokračovali, nabízíme možnost zapůjčení příslušného počtu knih na dobu 4 týdnů za 1.500 Kč. V tomto případě obdrží pedagog Metodickou příručku včetně pracovních listů v digitální podobě zdarma. Vrácení knih pak probíhá na náklady nakladatelství.

Potřebné množství knih přiveze lektorka, tak aby každý žák měl knihu jen pro sebe. Proto žádáme o informaci, kolik dětí se čtenářské dílny zúčastní.

Budete-li mít zájem o zapůjčení knih, prosíme o informaci předem.

bottom of page