top of page

Monika Kudelová

MKudelova_zidle1.jpg

Vzhledem ke svému obsahu je kniha primárně určena žákům třetích a čtvrtých tříd. Pomůže jim si zapamatovat a objasnit význam

vyjmenovaných slov.

 

Beseda paní spisovatelky Moniky Kudelové je

proto zaměřena právě na žáky třetích a čtvrtých tříd. Dle přání pedagoga může být beseda zaměřena na příslušná vyjmenovaná slova nebo na jejich celkové opakování.

Beseda s autorkou knihy

Vyjmenované příběhy

Vyjmenované příběhy
B.png
L.png
M.png
P.png
S.png
V.png
Z.png

Paní spisovatelka však besedu přizpůsobila tak, že je možné ji realizovat i v mateřských školách v rámci čtenářské pregramotnosti.

Besedu jistě ocení i žáci prvních

a druhých tříd, kteří řeší již složitější úkoly než děti v MŠ.

s paní uc.jpg

Podmínky uspořádání besed

Beseda je určena vždy pro jednu třídu, tj. maximálně pro 30 žáků ZŠ nebo 25 dětí MŠ. Beseda, která je určena pro žáky ZŠ, trvá 45 minut.

Pro děti MŠ je připravena beseda na dobu 30 minut.Během jednoho dne je paní spisovatelka schopna zrealizovat postupně tři besedy.

Děti pracují s knihami, které paní spisovatelka včetně dalších pracovních materiálů přiveze s sebou.

Možnost zakoupení knihy na místě s podpisem a věnováním autorky (pozn.: cena knihy paní spisovatelky je za zvýhodněnou cenu)

Poplatek za besedu je 45 Kč za dítě

Kontakt na paní spisovatelku:

Email: monikakudelova.thovt@gmail.com

Mobil: 728 142 910 

Do práce s knihou se zapojily i paní učitelky.

Jak se správně listuje v knize?

20200114_093608.jpg

Pyšného netopýra našli všichni. Povídali jsme si také o tom, jak netopýr vypadá.

bottom of page