top of page

Besedy s Jitkou vítovou

o květušce

Beseda trvá asi 45 minut.

Paní spisovatelka v nich nabízí tento program:

 

Vyprávění o knížce

 

Autorské čtení ukázek z knížky

 Informace a zajímavosti z říše hmyzu

 

 Práce ve skupinkách s knížkou - děti hledají rozdíly mezi původními černobílými obrázky

a těmi, které jsou nakonec použity v knížce

Čtenářské úkoly a odměna pro každého

 

Poodhalení tajemství profese spisovatele.

Jak vzniká kniha a jak se ke psaní

paní Jitka Vítová dostala

Prostor pro dotazy dětí

 

  Možnost zakoupení knihy na místě s podpisem autorky a věnováním (pozn.: cena knih paní spisovatelky za zvýhodněnou cenu)

 

Beseda je vhodná pro 1. až 5. třídu. 

Je možnost uskutečnit tři besedy za sebou.

Cena akce dle dohody.

Doklad bude vypsán na místě.

Na začátku besedy se děti seznámí s hlavními hrdiny knížek o Květušce. Paní spisovatelka rovněž přiblíží jaké mají vlastnosti.

Děti se dozví spoustu informací o hmyzu. Třeba i to jak hmyz poznat. Pavouk slíďák, kamarád Květušky, totiž mezi hmyz nepatří.

Nechybí ani autorské čtení z knihy O Květušce a tesaříkovi. Paní spisovatelka přečte první kapitolu o tom jak se Květuška zmenšila.  Druhou čtenou ukázkou je kapitola O střevlíkovi. Napínavá kapitola, kdy se Květuška a její kamarádi dostanou do nebezpečí.

Děti se během besedy dozví jak kniha O Květušce a tesaříkovi vznikala. Jak paní spisovatelka spolupracovala s paní ilustrátorkou. Děti si vybírají jaká z paní ilustrátorkou nabízených Květušek se jim líbí, jaká maminka, tatínek. Porovnávají rozdíl mezi ilustracemi v knize uveřejněnými a těmi, které se do knihy nedostaly.

Mám zájem si objednat besedu.

bottom of page