top of page

Knížka Život u rybníka není pokračováním příběhů o Květušce a tesaříkovi, ale i tentokrát se podíváme mezi hmyz, přesněji vodní hmyz. Při besedě paní spisovatelka barevnými obrázky dětem přiblíží hlavní hrdiny příběhu, kteří žijí u rybníka, ale i s jejich vývojem od vajíčka až po dospělce. Vysvětlí rozdíl mezi proměnou dokonalou a nedokonalou. Nebude chybět autorské čtení z knihy.

Paní spisovatelka rovněž dětem povypráví jak vznikl námět na knihu, jak knihu psala a jak kniha vznikala. Vysvětlí dětem důležitost grafika a jak jeho práce ovlivňuje nejenom estetickou stránku knihy, ale také srozumitelnost psaných informaci.

Besedy s Jitkou vítovou

život u rybníka

Beseda trvá asi 45 minut.

Paní spisovatelka v nich nabízí tento program:

 

Vyprávění o knížce

 

Autorské čtení ukázek z knížky

 Informace a zajímavosti z říše hmyzu

 

 Práce ve skupinkách s knížkou - děti si mohou porovnat první grafickou úpravu, která se liší od té konečné v knize, lépe potom pochopí, jak je důležitá pro porozumění textu
 

Čtenářské úkoly a odměna pro každého

 

Poodhalení tajemství profese spisovatele.

Jak vzniká kniha a jak se ke psaní

paní Jitka Vítová dostala

Prostor pro dotazy dětí

 

  Možnost zakoupení knihy na místě s podpisem autorky a věnováním (pozn.: cena knih paní spisovatelky za zvýhodněnou cenu)

 

Beseda je vhodná pro 3. až 5. třídu. 

Je možnost uskutečnit tři besedy za sebou.

Cena akce dle dohody.

Doklad bude vypsán na místě.

Mám zájem si objednat besedu.

bottom of page