top of page

Spolupráce se školami

Motivační hry

Přijedeme za vámi do školy a zrealizujeme až tři motivační hry na podporu čtenářství dle vašeho výběru. Každá motivační hra se skládá ze dvou částí. V první části si s dětmi povídáme o tématu hry a natrénujeme práci s knihou. V druhé části pak probíhá vlastní hra. Veškeré materiály přivezeme. Děti není nutné na motivační hry předem připravovat. Pracuje se ve skupinách.

Čtenářské dílny

Lektor čtenářských dílen přijede do vaší školy a zrealizuje až čtyři čtenářské dílny. Čtenářské dílny pořádáme jak neřízené, tak řízené. Řízené čtenářské dílny jsou vhodné pro třídní kolektivy, které se doposud nerozečetly či s čtenářskými dílnami nemají zkušenosti. Jedna čtenářská dílna trvá 45 minut.

Besedy a autory

Paní spisovatelka či pan spisovatel přijede do vaší školy a zrealizuje besedy s žáky. Vzhledem k tomu, že jsou besedy koncipovány pro děti aktivně, je jedna beseda vždy určena pro jednu třídu.Beseda trvá 45 minut. Děti není nutné na besedu zvlášť připravovat.

Pedagogické materiály

Připravili jsme pro vás Metodické příručky s pracovními listy. Tyto metodické příručky vždy obsahují seznámení s procvičovanými typy práce s textem včetně pracovních listů pro děti k osvojení daného způsobu práce. Dále pak v příručce naleznete 66 volně kopírovatelných pracovních listů.

bottom of page