top of page

Jitka Vítová

Podmínky uspořádání besed

Beseda O Květušce a tesaříkovi je určena pro jednu třídu, tj. max. 30 dětí. Délka besedy je 45 min. Během jednoho dne paní spisovatelka zvládne ve vaší škole či knihovně zrealizovat max. tři besedy. Děti pracují s knihami, které paní spisovatelka včetně dalších pracovních materiálů přiveze s sebou.

Není nutné, aby děti měly před besedou knihu přečtenou.

Poplatek za besedu dle dohody.

bottom of page