Jak probíhala školení pedagogů v minulém roce?

Školení v Praze 24.10. 2015 se zúčastnilo 17 učitelek ZŠ. Příjemná atmosféra provázela společně strávenou sobotu nad čtenářskou gramotností a čtenářskými dílnami. Zkušenosti paní lektorky a její kreativní nápady týkající se práce na čtenářských dílnách inspirovali všechny účastníky. 

Jak hodnotí školení o Možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti samotní pedagogové? 

Co nejvíce ocenili:

Spoustu nápadů a námětů.

Osvěžení známých informací, nové podněty a činnosti, nadšení lektorky, citlivý přístup lektorky k dětem.

Nové náměty, informace o vhodných knihách pro děti a náměty jak je využít.

Informace a náměty z praxe.

Praktické pracovní listy, ukazka knih.

Skvělou lektorku, mnoho námětů do práce, tipy na "chytré knižky".

Pozitivní náhled, množství informací a materiálů. Bohatá motivace k moji práci.

Množství materiálů, inspirací, pozitivní přístup.

Praktické nápady s vedením čtenářských dílen.

Práci a nadšení lektorky.

Nadšení lektorky, mnoho inspirace.

Tipy na metody, nové nápady a zkušenosti s jejich realizací.

Praktické náměty do hodin.

Praktické náměty do vyučování, knihy, které jsem si mohla prohlédnout a pracovat s nimi.

Praktičnost, inspirace.

Mnoho příkladů z praxe. Živý a povzbudivý výklad.

Nové metody práce s dětmi.

Při čtenářských dílnách mohou děti pracovat v lavicích, ale i na koberci. Usadí-li se na koberci, všichni na sebe vidí a může se rozpoutat zajímavá diskuse.

Děti si vyberou knihu, která je zaujala a prohlíží si ji. Jestlipak uhodne spolužák, proč se mi určité místo v knize zalíbilo?

Co však nesmí ve správné čtenářské dílně chybět je chvilka, kdy se každý začte do knihy, kterou si vybral.

Povíme si o postavě z knihy, která vás zaujala? 

Pojďme si namalovat jaké oblečení by tuto postavu charakterizovalo!