Čtenářská gramotnost

Jaké jsou další možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ ?

 

Osmihodinové školení plné praktických informací a ukázek konkrétních postupů rozvoje čtenářské gramotnosti.

Lektorkou školení je Mgr. Dita Nastoupilová, která má bohaté zkušenosti s lektorskou činností a je rovněž dlouholetým aktivním pedagogem.

Školení je určeno pro učitele 1. st. ZŠ.

Školení se uskuteční 10.10.2016 od 9:00 v prostorách Krajské knihovny 

v Karlových Varech na adrese Závodní 378/84, Karlovy Vary.

 

Z programu vybíráme:

Roviny, strategie čtenářské gramotnosti, vymezení pojmů, schéma pro plánování výuky rozvíjející čtenářskou gramotnost, nabídka metod a způsobů práce s žáky mladšího školního věku. 

Poskytování zpětné vazby, sebehodnocení, poskytování zpětné vazby – efektivní výuka čtenářských dovedností, stanovení cílů vlastního učení dítěte, kritéria pro vyhodnocování práce žáka, čtenářské portfolio

Podpora čtenářství a prohlubování vztahu ke knize, výběr vhodných textů, pomůcek, nabídka různých metod a činností vedoucích k podpoře čtenářství.

Praktické ukazky práce v hodině včetně dalších materiálů. Ukázka čtenářských dílen, včetné postupu jak děti k práci na čtenářských dílnách připravit.

 

Připraveno je pro vás velké množství materiálů, které můžete přímo použít pro práci ve vaší třídě.

Kromě těchto materiálů obdrží každý účastník školení knihu z produkce nakladatelství zdarma včetně pracovních materiálů ke knize.

Účastníci školení obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v rámci DVPP.

Školení je akreditováné MŠMT ČR.

Cena školení je 1.460 Kč včetně DPH.

____________________________________________________________________________

Jak probíhala školení pedagogů v minulém roce?

Školení v Praze 24.10. 2015 se zúčastnilo 17 učitelek ZŠ. Příjemná atmosféra provázela společně strávenou sobotu nad čtenářskou gramotností a čtenářskými dílnami. Zkušenosti paní lektorky a její kreativní nápady týkající se práce na čtenářských dílnách inspirovali všechny účastníky. 

Bižší informace na tel.: 

606 601 068

Jak hodnotili účastnící školení? 

 Brno 7.11.2015

Co jste nejvíce ocenili na školení:

Spoustu nápadů a námětů.

Osvěžení známých informací, nové podněty a činnosti, nadšení lektorky, citlivý přístup lektorky k dětem.

Nové náměty, informace o vhodných knihách pro děti a náměty jak je využít.

Informace a náměty z praxe.

Praktické pracovní listy, ukazka knih.

Skvělou lektorku, mnoho námětů do práce, tipy na "chytré knižky".

Pozitivní náhled, množství informací a materiálů. Bohatá motivace k moji práci.

Množství materiálů, inspirací, pozitivní přístup.

Praktické nápady s vedením čtenářských dílen.

Práci a nadšení lektorky.

Nadšení lektorky, mnoho inspirace.

Tipy na metody, nové nápady a zkušenosti s jejich realizací.

Praktické náměty do hodin.

Praktické náměty do vyučování, knihy, které jsem si mohla prohlédnout a pracovat s nimi.

Praktičnost, inspirace.

Mnoho příkladů z praxe. Živý a povzbudivý výklad.

Nové metody práce s dětmi.

Při čtenářských dílnách mohou děti pracovat v lavicích, ale i na koberci. Usadí-li se na koberci, všichni na sebe vidí a může se rozpoutat zajímavá diskuse.

Děti si vyberou knihu, která je zaujala a prohlíží si ji. Jestlipak uhodne spolužák, proč se mi určité místo v knize zalíbilo?

Co však nesmí ve správné čtenářské dílně chybět je chvilka, kdy se každý začte do knihy, kterou si vybral.

Povíme si o postavě z knihy, která vás zaujala? 

Pojďme si namalovat jaké oblečení by tuto postavu charakterizovalo!